Mitä ihmisoikeudet ovat, ja miten ne otetaan huomioon nykyisissä tekoälyn eettisissä ohjeissa ja periaatteissa? Lisäksi tarkastelemme tarkemmin kolmea tekoälyn kannalta erityisen tärkeää oikeutta eli oikeutta yksityisyyteen, turvallisuuteen ja osallisuuteen.
icon

IV. Tekoälyyn liittyvät lapsen oikeudet

Oletko koskaan ajatellut, kuinka paljon tekoäly vaikuttaa lapsiin? He altistuvat algoritmeille kotona, koulussa ja leikeissä. Algoritmit muokkaavat heidän elinympäristöään, heidän saatavillaan olevia palveluita ja sitä, miten he viettävät aikaansa. Lapset leikkivät interaktiivisilla älyleluilla, katsovat algoritmien suosittelemia videoita, antavat äänikomentoja puhelimien ohjaamiseksi ja käyttävät kuvankäsittelyalgoritmeja hauskanpitoon sosiaalisessa mediassa.

Tekoälyn läsnäolo lasten elämässä herättää monia kysymyksiä. Onko hyväksyttävää käyttää suosittelualgoritmeja lasten yhteydessä tai tarjota interaktiivinen lelu, jos lapsi ei ymmärrä olevansa tekemisissä tietokoneen kanssa? Miten vanhempia tulisi neuvoa vaikutuksista, joita tekoälyyn perustuvilla leluilla saattaa olla lapsen kognitiiviseen kehitykseen? Mitä lasten pitäisi oppia tekoälystä koulussa, jotta he ymmärtäisivät riittävästi ympärillään olevaa teknologiaa? Missä vaiheessa lapselle pitäisi antaa oikeus päättää asiaan liittyvistä suostumuksista? Kuinka kauan tietoja tulisi säilyttää?

Kuten Unicef ja muut organisaatiot korostavat, lapsiin ja tekoälyteknologian kehitykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota siten, että lapsikohtaiset oikeudet ja tarpeet tunnustetaan. Lapsiin kohdistuvat tekoälyn mahdolliset vaikutukset ansaitsevat erityistä huomiota otettaessa huomioon lasten suurempi haavoittuvuus ja ne lukuisat roolit, joita tekoälyllä tulee olemaan 2000-luvulla syntyneiden koko elinkaaren ajan.

Lisätietoja:

https://www.unicef.org/innovation/GenerationAI

https://www.weforum.org/projects/generation-ai

Nykyisessä lasten oikeuksia suojaavassa kansainvälisessä kehyksessä ei kuitenkaan käsitellä nimenomaisesti monia tekoälyn kehittämisen ja käytön esiin nostamia kysymyksiä. Sen sijaan kehyksessä yksilöidään useita oikeuksia, joihin nämä teknologiat voivat vaikuttaa. Siten annetaan lähtökohta kaikille analyyseille siitä, miten uudet teknologiat voivat vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti lasten oikeuksiin, kuten oikeuteen yksityisyyteen, koulutukseen, leikkimiseen ja syrjimättömyyteen.

Olet päässyt tämän osan loppuun!

Seuraava osa: