Mitä ihmisoikeudet ovat, ja miten ne otetaan huomioon nykyisissä tekoälyn eettisissä ohjeissa ja periaatteissa? Lisäksi tarkastelemme tarkemmin kolmea tekoälyn kannalta erityisen tärkeää oikeutta eli oikeutta yksityisyyteen, turvallisuuteen ja osallisuuteen.
icon

I. Johdanto

Valtiot ovat covid-19-pandemian aikana ponnistelleet ankarasti löytääkseen tehokkaita päätöksentekostrategioita, jotta sulusta voidaan irtautua turvallisella tavalla. Epidemiologien mukaan yhteiskunnan avaaminen edellyttää tehokasta paikantamista, jäljittämistä ja seurantaa. Monissa tapauksissa tämä on johtanut erilaisten jäljitys- ja seurantasovellusten hyödyntämiseen. Nämä sovellukset ovat herättäneet monenlaista yksityisyyteen ja turvallisuuteen liittyvää huolta. Arvostelijat ovat nähneet sovellukset ensimmäisinä askelina kohti kansalaisten algoritmista valvontaa.

Lontoossa viranomaiset päättivät kokeilla jotakin uutta. Siellä kehitettiin yhdessä tutkijoiden kanssa menetelmiä, joilla mitattiin Lontoon alueen toimeliaisuutta, jotta saataisiin parempi käsitys kaupungin toiminnan tasosta. Projektissa nimeltä Odysseus viranomaiset saavat tietoa toiminnan jakautumisesta Lontoossa yhdistämällä koneoppimisalgoritmeja, tilastollisia aikasarja-analyyseja ja kuvankäsittelyä. Näitä tietoja Lontoon kaduilla tapahtuvasta toiminnasta voidaan hyödyntää katujen turvalliseen uudelleenavaamiseen ja kansanterveyttä koskevaan suunnitteluun.

london image

Projektissa tiedot ovat peräisin monista eri lähteistä. Siinä yhdistetään koostettuja anonymisoituja matkapuhelintietoja, anonymisoituja luottokorttitapahtumia, satelliittinavigointitietoja sekä kaduilla olevista antureista ja liikennekameroista saatavia tietoja. Tietoja käytetään ajoneuvojen, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden määrien ja ihmistiheyksien laskemiseen sekä lähikontaktien välttämisen vaikutusten määrittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään tietojen anonymisointiin, jotta yksilöitä ei voida tunnistaa.

Tässä luvussa tarkastelemme ihmisoikeuksia. Niistä yksi on oikeus turvalliseen ympäristöön. Odysseus on esimerkki siitä, miten tekoälyä voidaan käyttää tavalla, joka kunnioittaa ja edistää oikeutta turvallisuuteen tai terveelliseen ympäristöön. Samalla projektissa on otettava huomioon muut oikeudet – kuten oikeus yksityisyyteen. Lontoossa näihin asioihin suhtauduttiin vakavasti. Yksityisyyden turvaamiseksi Odysseus on suunniteltu siten, että kaikki tiedot anonymisoidaan eikä yksilöitä voida tunnistaa liikennekameroiden ottamista kuvista.

Yksityisyys ja turvallisuus ovat herättäneet paljon huomiota mediassa. Ne ovat tärkeitä, mutta on tarpeen pohtia tekoälyn vaikutusta myös kaikkiin muihin perusihmisoikeuksiin ja -vapauksiin. Miten tekoäly vaikuttaa koulutusta ja työtä koskevaan oikeuteen tai oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevaan oikeuteen, oikeudenmukaisia ja avoimia vaaleja koskevaan oikeuteen, sananvapauteen sekä kokoontumis- ja mielenosoitusoikeuteen? Entä miten tekoäly vaikuttaa erityisryhmiin, kuten lapsiin? Ensin kuitenkin tarkastelemme, mitä ihmisoikeudet ovat.

Olet päässyt tämän osan loppuun!

Seuraava osa: