Vad innebär AI-etik och vilken roll spelar värden och normer? Vi tittar även på de principer för AI-etik som vi kommer att följa genom den här kursen.
icon

I. En handledning i AI-etik

Ända sedan datortekniken på Alan Turings tid tog sina första steg har människorna haft stora förväntningar på de möjligheter som kommer med datorer och artificiell intelligens (AI). AI förväntas bidra med lika viktiga som varierande fördelar för samhället. Det kan handla om allt från förbättrad effektivitet och produktivitet till att lösa ett antal svåra globala problem, såsom klimatförändringar, fattigdom, sjukdomar eller konflikter.

AI-tekniken formar våra samhällen. Den har en enorm inverkan på vårt dagliga liv. Samtidigt har en mängd rättsliga och samhälleliga problem visat att denna teknik även kan få oönskade konsekvenser. Algoritmer kan leda till att befintliga ojämlikheter i systemet förstärks. De kan leda till diskriminering. De kan hota vår säkerhet, manipulera oss och få livshotande konsekvenser.

Därför måste vi utforska AI-systemens etiska, sociala och rättsliga aspekter. Det finns ett allmänt intresse av etik inom artificiell intelligens: hur ska vi kunna utveckla och använda den här tekniken på ett etiskt godtagbart och hållbart sätt? Vilka etiska och moraliska principer ska vi införa och tillämpa?

I den här kursen tar vi en titt på etiska frågor i anslutning till modern AI, studerar deras bakgrund inom filosofin och tolkar dem i vetenskaplig kontext, bland annat inom datateknik. Målet med kursen är att utveckla kapacitet för etiskt tänkande. Kursen ger en handledning – eller riktlinjer – för en etiskt hållbar utformning, implementering och användning av AI. Den presenterar grundläggande etiska begrepp, deras teoretiska grund och den roll de spelar inom modern AI.

Du har nått slutet på det här avsnittet.

Fortsätt till nästa avsnitt