Välkommen till Etik inom AI!

Etik inom AI är en kostnadsfri onlinekurs som utvecklats av Helsingfors Universitet. Kursen är riktad till alla som är intresserade av de etiska aspekterna av artificiell intelligens – vi vill uppmuntra människorna att lära sig vad etik innebär inom AI, vad som kan och inte kan göras för att utvecklingen av AI ska ske på ett etiskt hållbart sätt, och hur man kommer igång med att tänka på artificiell intelligens ur en etisk synvinkel.