Vad är mänskliga rättigheter och är de kopplade till aktuella etiska riktlinjer och principer för artificiell intelligens? Vi tittar även närmare på tre rättigheter som är av särskild vikt för AI
icon

I. Inledning

Under covid-19-pandemin har regeringar jobbat hårt för att hitta effektiva politiska strategier för att på ett säkert sätt öppna upp igen efter nedstängningar. Enligt epidemiologer kräver öppnandet av samhällen en effektiv spårning och noggrann översyn. Många har valt att för detta ändamål använda olika spårningsappar. Men dessa appar har även ifrågasatts en del vad gäller integritet och säkerhet. Deras kritiker ser dem som det första steget mot en algoritmbaserad övervakning av medborgare.

I London valde myndigheterna att testa något nytt. Tillsammans med forskare utvecklade de metoder för att ”fånga upp aktivitet runtom i London” för att bättre förstå hur stor aktivitetsnivån är i staden. I ett projekt med namnet Odysseus, får myndigheterna information om spridningen av aktivitet i London med hjälp av en kombination av maskininlärningsalgoritmer, statistisk tidsserieanalys och bildbehandling. Den här informationen om aktiviteten på Londons gator kan användas för att på ett säkert sätt öppna gator och planera den offentliga hälsovården.

london image

Odysseus hämtar data från en rad olika källor. Det rör sig om en kombination av aggregerade, anonymiserade mobiltelefondata, anonymiserade kreditkortstransaktioner, satellitnavigeringsdata samt data från sensorer och trafikkameror på stadens gator. Dessa data används för att räkna motorfordon, cyklister och fotgängare, samt för uppgifter om trängsel och social distansering. Projektet lägger särskild vikt vid anonymisering av data för att se till att inga individer kan identifieras.

I det här kapitlet ska vi titta på mänskliga rättigheter. En av dessa är rätten till en säker miljö. Odysseus är ett exempel på hur vi kan använda artificiell intelligens på ett sätt som respekterar och främjar rätten till säkerhet eller till en hälsosam miljö. Samtidigt måste projektet ta andra rättigheter – som till exempel rätten till integritet – i beaktande. I London togs dessa frågor på stort allvar. För att garantera människors integritet utformades Odysseus på ett sätt som ser till att alla data anonymiseras och att ingen individuell person kan identifieras på bilder som tas av trafikkameror.

Integritets- och säkerhetsfrågor har fått stort utrymme i media. Det är viktiga frågor, men vi måste också tänka på AI:s effekt på grundläggande mänskliga rättigheter och friheter i stort. Hur kommer AI att påverka rätten till utbildning och arbete, till en rättvis rättegång, till rättvisa och öppna val, och vad får den för effekter på yttrande-, mötes- och demonstrationsfriheten? Och vad händer med särskilda grupper, som till exempel barn? Men låt oss först förklara vad mänskliga rättigheter egentligen är.

Du har nått slutet på det här avsnittet.

Fortsätt till nästa avsnitt