Vad är mänskliga rättigheter och är de kopplade till aktuella etiska riktlinjer och principer för artificiell intelligens? Vi tittar även närmare på tre rättigheter som är av särskild vikt för AI
icon

IV. AI-rättigheter för barn

Har du någonsin tänkt på hur stor effekt AI har på barn? De utsätts för algoritmer hemma, i skolan och när de leker. Algoritmer formar de miljöer de lever i, tjänsterna de har tillgång till och hur de tillbringar sin tid. Barn leker med interaktiva smarta leksaker, de tittar på videoklipp som rekommenderats av en algoritm, de använder röstkommandon för att kontrollera sina telefoner och bildmanipuleringsalgoritmer för att skapa roliga bilder i sociala medier.

Förekomsten av AI i barnens liv väcker många frågor. Kan vi tillåta användningen av rekommendationsalgoritmer för barn och kan vi ge barn interaktiva leksaker om barnen inte förstår att det är en dator de har att göra med? Hur ska föräldrarna informeras om de möjliga effekter som AI-baserade leksaker kan ha på barnens kognitiva utveckling? Vad bör barnen lära sig i skolan om AI för att få tillräcklig förståelse för den teknik de omges av? När ska barnen själva få börja bestämma över de samtycken som krävs för olika tjänster? Hur länge ska data lagras?

Unicef och andra organisationer understryker att vi måste vara särskilt uppmärksamma på barnen och AI-teknikens utveckling och se till att barnens specifika rättigheter och behov vidkänns. De potentiella effekter som artificiell intelligens kan ha på barn förtjänar särskild uppmärksamhet, med tanke på barnens förstärkta sårbarhet och det stora antal roller som artificiell intelligens kommer att spela under hela livslängden för individer som är födda på 2000-talet.

Mer information finns på

https://www.unicef.org/innovation/GenerationAI

https://www.weforum.org/projects/generation-ai

Det internationella ramverk som för närvarande skyddar barnens rättigheter tar dock inte uttryckligen itu med många av de problem som kommer ur utvecklingen och användningen av artificiell intelligens. Däremot identifierar det ett flertal rättigheter som kan påverkas av denna teknik och ger på så sätt en startpunkt för analyser av vilka konsekvenser – positiva och negativa – som den nya tekniken kan ha på barnrättigheter som rätten till integritet, utbildning, lek och icke-diskriminering.

Du har nått slutet på det här avsnittet.

Fortsätt till nästa avsnitt