Vilka är de viktigaste utmaningarna för AI-etik just nu? Hur påverkas situationen av riktlinjer för artificiell intelligens? Vad kan vi förvänta oss i framtiden?
icon

I. Från princip till handling


”[Etik] spelar rollen av en cykelbroms på ett interkontinentalt flygplan”

I det här avsnittet reflekterar vi över AI-etikprojektet i sin helhet. Det innebär att vi tittar på AI-etik som fenomen. AI-etik är ett projekt med flera deltagare som har olika intressen – och det skapar innehåll och diskussioner som kan analyseras som kulturella produkter. Med det menar vi att AI-etik skapas av vissa personer, vid en viss tidpunkt och med vissa specifika avsikter. Men vilka är dessa avsikter, och når AI-etiken sina mål?

Hittills har de flesta etiska diskussioner om AI-system varit inriktade på att definiera principer för att förhindra risker. Nationell politik och många initiativ har grundats på dessa diskussioner. AlgorithmWatch, en organisation baserad i Berlin, har samlat publicerade AI-etiska riktlinjer, och hittills har de mer än 160 exempel i samlingen. Det är svårt att hitta någon inom AI nuförtiden som inte hänvisar till sin egen uppsättning riktlinjer för att visa på sitt etiska engagemang.

Riktlinjers begränsningar

Även om etiska principer kan forma utvecklingen och implementeringen av etikbaserade politiska åtgärder och rättsliga normer, har empiriska studier visat att riktlinjer har begränsad effekt på AI-utvecklingen i praktiken:

”Trots dess uttryckliga målsättning har vi inte kunnat hitta något stöd för att ACM:s etikkod påverkar det etiska beslutsfattandet. Ytterligare forskning krävs framöver för att identifiera interventioner som faktiskt påverkar beslutsfattandet, till exempel genom att hjälpa utvecklare att jämföra deras beslut med nyhetsartiklar om olika etiskt tvivelaktiga programvaruprodukter.”

Future

Du har nått slutet på det här avsnittet.

Fortsätt till nästa avsnitt